III nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Konkurs na plakat z dziedziny własności intelektualnej organizowany od dwudziestu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowany jest w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku oryginalnymi projektami.Projekty plakatów zgłaszane do konkursu wykorzystywane są przez Urząd Patentowy RP w szeregu działań promocyjnych i edukacyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej.
Back to Top