„Próba identyfikacji” jest próba interpretacji wojennej historii rodzinnej. Na tamborkach przedstawione są portrety kobiety, symbolizujące dziedziczenie emocji w linii żeńskiej. Silne wojenne przeżycie, związane z nieustannym strachem i byciem świadkiem mordów na członkach rodziny, wywołują traumatyczne wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wspomnienia te zakorzenione są w wolnych od wojen pokoleniach często nieświadomie, objawiają się np. migrenami czy poczuciem lęku w określonych sytuacjach. Serię wizerunków poświęcam swojej tragicznie zmarłej prababci, której lęk w momencie śmierci odcisnął się na emocjach przyszłych pokoleń. Pośród pokrytych haftem portretów próbuję odnaleźć ją jako osobę, której nie miałam szansy poznać, ale również zidentyfikować siebie samą. „Próba identyfikacji” to poszukiwanie odpowiedzi na temat własnej tożsamości, która zbudowana jest na fundamencie, postawionym nie koniecznie naszymi rękami.
---------
The "Attempt to identify" is an attempt to interpret tragic history of the family. On the tambours there are portraits of women, symbolizing the inheritance of emotions in the female line. Strong war experience, associated with constant fear and witnessing murders on family members, evoke traumatic memories passed down from generation to generation. These memories are rooted in war-free generations, often unconsciously, manifesting themselves, for example, with migraines or a sense of fear in specific situations. I devote a series of images to my tragically deceased great-grandmother, whose fear at the moment of death impressed the emotions of future generations. Among the embroidered portraits, I try to find her as a person I did not have a chance to meet, but also to identify myself. An "attempt to identify" is the search for an answer about one's own identity, which is built on a basement, not necessarily made by our hands.
Back to Top