Galeria Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, zaprasza na otwarcie wystawy: „Klasyczne jest piękne”. Jest to przegląd prac prowadzących i studentów z Katedry Grafiki Warsztatowej ASP Warszawa.
Wystawa Klasyczne jest piękne jest niewielkim przeglądem Katedry Grafiki Warsztatowej w Warszawie. Przedstawiamy prace studentów i profesorów uczących od pierwszego roku tak, aby pokazać choć w małym przekroju cały proces dydaktyczny.
Tytuł wystawy sugeruje pokaz tradycyjnych technik graficznych. Jednak w obecnym świecie multimedialny, videoinstalacji, mapingu i innych nowych technik wizualnych (np. virtualreality), gdzie sztuka coraz bardziej angażuje widza w jej stwarzanie, można postawić pytanie – czym jest klasyka, i czy nadal jest na nią miejsce?
Zacznijmy od tego, że można niezależnie od technik druku odwołać się do wartości kontemplacyjnych. Druk cyfrowy posługuje się najbardziej tradycyjnym nośnikiem jakim jest papier,a nawet w przypadku nowszychdruków na tkaninie lub pleksi,nawiązuje się spokojna, statyczna relacja obiekt-odbiorca. Ta relacja daje czas na przemyślenie, na wejście w magiczny krąg zrozumienia tego, co widzimy. To odróżnia grafikę od ruchomego świata migających obrazów, gdzie nie ma miejsca na zatrzymanie.
Głęboko wierzę w przeslanie, jakie pozostawił po sobie Yves Klein, że wolność w sztuce to w mniejszym stopniu swoboda artysty, a bardziej wolność oglądającego, jego prawo doznania przed obrazem tego, czego pragnie, bowiem wszystko co materialne w każdej chwili może przepaść. Pozostanie to, co wyobrażone i odczute.
Kurator wystawy: Dorota Optułowicz-McQuaid

Sunday'43
Back to Top