Jak bardzo słowa, które słyszymy na swój temat kształtują naszą osobowość? Ile z rzeczy, które do nas przylgnęły, są odzwierciedleniem tego kim jesteśmy, a na ile przypadkową etykietką? Do białej płóciennej koszulki doszyłam metkę z pojęciami, które mnie charakteryzują. Hasła, które sama sobie przypisuje są zmiksowane z tymi, które usłyszałam na swój temat od innych. Na długiej powierzchni metki zostały one kilkukrotnie powtórzone. To sprawiło, że metka z krótkiego skrawka tkaniny jest niemalże wstążką, która nas oplata. Ta wstążka się za nami ciągnie i ogranicza ruchy, bo nie wiemy tak naprawdę kim jesteśmy.
-------------
How much do the words we hear about ourselves shape our personality? How many of the things that stick to us reflect who we are, and how much are a random label? I have sewn a tag with the concepts that characterise me to my white linen T-shirt. The slogans that I assigns to myself are mixed with those that I have heard about myself from others. They were repeated several times on the long surface of the label. This made the label made of a short piece of fabric almost a ribbon that wraps around us. This ribbon is dragging behind us and restricts our movements because we don't really know who we are.
Back to Top