Jak zmieniła się Polska – politycznie, gospodarczo i społecznie przez ostatnie 30 lat? Z okazji rocznicy politycznego przełomu, jaki dokonał się w Polsce w 1989 roku, Muzeum Warszawy zorganizowało konkurs na plakat, odnoszący się do przemian, jakich doświadczyło w tym czasie polskie społeczeństwo. W konkursie wzięli udział graficy i studenci wyższych uczelni artystycznych. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w Muzeum Warszawy od 15 czerwca do 31 lipca.
Konkurs zorganizowany przez Muzeum Warszawy wraz z partnerami – Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej  – jest punktem wyjścia do artystycznego komentowania wydarzeń i przemian wokół 4 czerwca 1989 roku.
Podsumowanie trzydziestu lat politycznej, gospodarczej i społecznej transformacji jest zadaniem niełatwym. Plakat to dyscyplina operująca skrótem graficznym, znakiem; przekaz jest więc z natury prosty, choć niekoniecznie jednoznaczny. Organizatorzy uznali, że zaproszenie do udziału w konkursie młodych twórców, w większości urodzonych w postkomunistycznej Polsce, posłuży za społeczny barometr, ukazujący, w jaki sposób kolejne pokolenia oceniają rezultaty owej transformacji – podkreśla Piotr Rypson, przewodniczący jury.
Nadesłane prace ukazują złożoność rzeczywistości po 1989 roku w Polsce. Młodzi artyści wskazują na podziały, jakie powstały po solidarnościowych tryumfach czy niepewne i nietrwałe efekty budowania demokratycznego ustroju i społeczeństwa obywatelskiego. Niektóre z projektów odnoszą się również do palących problemów społecznych.
Spośród 46 prac jury wybrało 6 laureatów, przyznało 3 nagrody regulaminowe oraz 3 wyróżnienia.
I nagroda
Paulina Buźniak
II nagroda
Bartosz Choryan
III nagroda 
Marek Maciejczyk

Wyróżnienia
Aleksiej Cecocho
Piotr Depta-Kleśta
Marek Maciejczyk

Na prezentowanej w Muzeum Warszawy wystawie pokonkursowej, oprócz prac nagrodzonych, znajdzie się także 6 wybranych przez jury plakatów autorstwa: Pauliny Buźniak (drugi projekt), Michała Tadeusza Golańskiego, Marka Maciejczyka, Pawła Osiala, Maksa Skorwidera, Pawła Stankiewicza.
W konkursie obradowało jury w składzie:
Piotr Rypson – przewodniczący
historyk sztuki, kurator, krytyk, wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
Joanna Górska, Jerzy Skakun
graficy, Homework
Mariusz Knorowski
kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie
Małgorzata Naimska
zastępca dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy
Barbara Rogalska
kierowniczka Muzeum Drukarstwa, oddziału Muzeum Warszawy
Anna Światłowska
graficzka, Muzeum Warszawy
Filip Tofil
grafik, Syfon Studio, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
Andrzej Tomaszewski
grafik typograf
Mieczysław Wasilewski
grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Back to Top