Dmuchnięcie to mój autoportret. Użyłam do niego swojego zdjęcia legitymacyjnego, na którym mam około 6 lat. Ten czas w moim życiu naznaczyło jedno wydarzenie: mój brat mając trzy lata złamał sobie rękę po śniadaniu wielkanocnym. Nie było by w tym nic traumatycznego, gdyby nie fakt, że moja mama wpadła wściekła do naszego pokoju i wykrzyczała, że to wszystko była moja wina, bo w Wielki Piątek (dzień śmierci Jezusa –mama była bardzo religijna) śmiałam się z bratem w wannie, bo nakładaliśmy sobie na twarze i głowy pianę do kąpieli udając potwory. „Kto w piątek skacze, ten w niedzielę płacze! – powtarzała mama. Uwierzyłam jej i poczucie winy za każdą rzecz, towarzyszy mi do teraz. Mama tego nie pamięta, ale moje poczucie własnej wartości zostało wtedy zdmuchnięte i poleciało na tak wiele stron, że do tej pory go nie pozbierałam.

dyptyk, jedna ramka ok 15x20 cm, 
druk cyfrowy na tkaninie

-------
"Puff" is my self-portrait. I used my school ID photo for it, in which I am about 6 years old. This time in my life was marked by one event: my brother, when he was three, broke his arm after Easter breakfast. It wouldn't have been traumatic if it wasn't for the fact that my mother stormed into our room in a rage and screamed that it was all my fault because on Good Friday (the day Jesus died - my mother was very religious) I was laughing with my brother in the bath because we put foam on our faces and heads pretending to be monsters. "Whoever jumps on Friday cries on Sunday!" – Mom kept repeating. I believed her and the guilt for every thing is with me to this day. Mom doesn't remember it, but my self-esteem was blown away and flew so many pages that I still haven't picked it up.

digital print on fabric
Wystawa przywołuje zapomniane dziś medium – wyparty przez nowe technologie i pozbawiony efektownych (na pierwszy rzut oka) rozwiązań rysunek, który jest dziś zwykle traktowany marginalnie, jako narzędzie wykorzystywane w procesie przygotowywania pracy. Chcąc nieco odczarować to podejście prezentujemy, stanowiące element procesu kształtowania się myśli i koncepcji artystycznych: szkice, pamiętniki i rysunki; prace powstające często jako ćwiczenie ręki, stanowiące niekiedy bardzo prywatny proces rejestrowania i przetwarzania codzienności. Szkicowy charakter rysunku, jego niezobowiązujący charakter i szybkość powstawania niejednokrotnie mówią o jego autorze / autorce więcej niż niejedna skończona praca.
Back to Top