KSIĘŻYC I TARCZA SOBIESKIEGO.
HEVELIANA DAWNE I SZTUKA WSPÓŁCZESNA
W wilanowskiej rezydencji królewskiej już 22 kwietnia zaprezentujemy dzieła słynnego astronoma Jana Heweliusza (1611–1687) oraz inspirowane jego badaniami prace współczesnych artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
W części historycznej będzie można podziwiać m.in. ryciny Heweliusza przedstawiające gwiazdozbiory oraz jego wspaniałe księgi wpisane w 2021 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na wystawie znajdziemy m.in. „Prodromus astronomiae” i „Firmamentum Sobiescianum” – jeden z najwspanialszych atlasów nieba wydanych w dobie nowożytnej, czy „Machinae coelestis pars posteriori” z roku 1679 – dzieła dedykowane królowi Janowi III.
Wybór prac prezentowanych w ramach wystawy składa się na opowieść o relacji astronoma z dworem królewskim, ukazuje także związki Sobieskiego z Gdańskiem. Relację tę przypomną i podkreślą ciekawe i rzadko eksponowane ze względu na technikę (na podłożu papierowym) obiekty odnoszące się do postaci króla Jana III oraz członków jego rodziny, tzw. sobiesciana.
Wystawa „Księżyc i Tarcza Sobieskiego …” łączy historię ze współczesnością, sztukę i naukę czasów baroku z różnorodnymi formami artystycznej ekspresji twórców XXI wieku.
Na terenie Oranżerii i parku historycznej rezydencji wilanowskiej zaprezentowane zostaną prace wykładowców i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współczesne prace graficzne, malarskie oraz instalacje odnoszą się do działalności gdańskiego astronoma i niewątpliwie inspirowane są prowadzonymi przez Heweliusza badaniami nieboskłonu (m.in. obserwacjami Księżyca, odkrytymi gwiazdozbiorami), a także warstwą wizualną jego prac naukowych.
Wystawie towarzyszy bogaty program warsztatów i spacerów edukacyjnych (warsztaty konstruktorskie, obserwacje nieba, warsztaty plastyczne i kaligraficzne). Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!
Więcej informacji na naszej stronie: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (wilanow-palac.pl)
Wystawa odbywa się w wilanowskim pałacu, parku i budynku Oranżerii
22.04.2022-15.08.2022
Organizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.Partnerzy: PAN Biblioteka Gdańska, Polskie Towarzystwo AstronomicznePatronat honorowy: POLSA Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Dla CiebieDofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Back to Top