Skraj

Praca powstała w obliczu problemu migracyjnego w Polsce. Inspirowana jet bezpośrednio dramatycznymi wydarzeniami granicy polsko-białoruskiej, gdzie wielu ludzi próbowało przedostać się do Polski przez las. Rozstawiane tam siatki, zasieki, prowizoryczne ogrodzenia były drastycznym widokiem, a my niemymi świadkami ludzkiej tragedii.