Warszawa – Polska – Europa. Przemiany po 1989

Jak zmieniła się Polska – politycznie, gospodarczo i społecznie przez ostatnie 30 lat? Z okazji rocznicy politycznego przełomu, jaki dokonał się w Polsce w 1989 roku, Muzeum Warszawy zorganizowało konkurs na plakat, odnoszący się do przemian, jakich doświadczyło w tym czasie polskie społeczeństwo. W konkursie wzięli udział graficy i studenci wyższych uczelni artystycznych. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w Muzeum Warszawy od 15 czerwca do 31 lipca.

Konkurs zorganizowany przez Muzeum Warszawy wraz z partnerami – Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej  – jest punktem wyjścia do artystycznego komentowania wydarzeń i przemian wokół 4 czerwca 1989 roku.

Podsumowanie trzydziestu lat politycznej, gospodarczej i społecznej transformacji jest zadaniem niełatwym. Plakat to dyscyplina operująca skrótem graficznym, znakiem; przekaz jest więc z natury prosty, choć niekoniecznie jednoznaczny. Organizatorzy uznali, że zaproszenie do udziału w konkursie młodych twórców, w większości urodzonych w postkomunistycznej Polsce, posłuży za społeczny barometr, ukazujący, w jaki sposób kolejne pokolenia oceniają rezultaty owej transformacji – podkreśla Piotr Rypson, przewodniczący jury.

Nadesłane prace ukazują złożoność rzeczywistości po 1989 roku w Polsce. Młodzi artyści wskazują na podziały, jakie powstały po solidarnościowych tryumfach czy niepewne i nietrwałe efekty budowania demokratycznego ustroju i społeczeństwa obywatelskiego. Niektóre z projektów odnoszą się również do palących problemów społecznych.

Spośród 46 prac jury wybrało 6 laureatów, przyznało 3 nagrody regulaminowe oraz 3 wyróżnienia.

I nagroda (5000 zł)

Paulina Buźniak

II nagroda (3000 zł)

Bartosz Choryan

III nagroda (1000 zł)

Marek Maciejczyk

Wyróżnienia

Aleksiej Cecocho

Piotr Depta-Kleśta

Marek Maciejczyk

Na prezentowanej w Muzeum Warszawy wystawie pokonkursowej, oprócz prac nagrodzonych, znajdzie się także 6 wybranych przez jury plakatów autorstwa: Pauliny Buźniak (drugi projekt), Michała Tadeusza Golańskiego, Marka Maciejczyka, Pawła Osiala, Maksa Skorwidera, Pawła Stankiewicza.

W konkursie obradowało jury w składzie:

Piotr Rypson – przewodniczący

historyk sztuki, kurator, krytyk, wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Joanna Górska, Jerzy Skakun

graficy, Homework

Mariusz Knorowski

kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie

Małgorzata Naimska

zastępca dyrektora Biura Kultury m.st. Warszawy

Barbara Rogalska

kierowniczka Muzeum Drukarstwa, oddziału Muzeum Warszawy

Anna Światłowska

graficzka, Muzeum Warszawy

Filip Tofil

grafik, Syfon Studio, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej

Andrzej Tomaszewski

grafik typograf

Mieczysław Wasilewski

grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie